Facebook kuvake

 

Tehostettu perhetyö ja avoperhekuntoutus

 

Tehostetun perhetyön ja avoperhekuntoutuksen keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lapsen tarpeita. Tehostettu perhetyö ja avoperhekuntoutus kohdistuu sekä perheen jäseniin yksilöinä että perhekokonaisuuteen. Sen tavoitteena on motivoida, tukea ja/tai sitouttaa koko perhe muutokseen kuntouttavalla, ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella. Tehostettu perhetyö ja avoperhekuntoutus on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Keskeisin tavoite on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja auttaa lasta ja hänen lähipiiriään. Tehostetulla perhetyöllä ja avoperhekuntoutuksella tarkoitetaan perheen kotona ja/tai lapsen lähiympäristössä, esimerkiksi koulussa, tehtävää työtä.

 

Työskentelyn kohteena on perheen arkielämä. Työskentely on tiivistä, peräkkäisinäkin päivinä toteutettavaa. Palvelu on kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä, keskusteluapua ja/tai tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Palvelulla tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdään vanhemmuuden arviointia ja järjestetään lapselle hyvinvointia tukevaa toimintaa.

 

Tehostettuun perhetyöhön kuuluu 3-5 viikoittaista tapaamista. Koko perhettä tavataan yleensä perheen kotona vähintään kerran viikossa. Avoperhekuntoutus on tehostettu perhetyötä intensiivisempää, jolloin tapaamisia voidaan perheessä järjestää 4-7 päivänä viikossa.

 

Työskentely tapahtuu työparina, mutta tapaamisia voidaan toteuttaa sekä yksilö- että työparitapaamisina. Koko perheen tapaamisilla voidaan tavata perheen jäseniä yhdessä ja erikseen. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Tapaamisten teema tulee työskentelyyn asetetuista tavoitteista. Osa tapaamisista on toiminnallisia yksilötapaamisia tai koko perheen kanssa tehtäviä. Perheen yhteisillä tapaamisilla korostetaan perheen yhteisen vuorovaikutuksen merkitystä ja sen vahvistamista.

 

Kestoltaan tehostettu perhetyö suunnitellaan asiakas- ja perhekohtaisesti ja se kestää noin 6 kk – 8 kk. Erityisistä syistä tehostettua perhetyötä voidaan tarjota perheelle myös pidemmän aikaa. Avoperhekuntoutus on kestoltaan lyhyempi, koska se on luonteeltaan intensiivisempää. Pääsääntöisesti avoperhekuntoutusta toteutetaan 1-3 kuukautta. Avoperhekuntoutus voidaan nähdä vaihtoehtona laitoksessa toteutetulle perhekuntoutukselle.

 

Tutustu myös Perhetyö ja avoperhekuntoutus »

 

Pikayhteydenotto
close slider