Facebook kuvake

 

Tehostettu perhetyö ja avoperhekuntoutus

 

Tehostettu perhetyö on intensiivistä, usein perheen kriisitilanteeseen liittyvää erityistä tukea ja ohjausta. Tehostettu perhetyö on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea vanhempien voimavaroja, edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja auttaa lasta ja hänen lähipiiriään. Tehostettu perhetyö on tavoitteellista muutostyötä ja sen avulla voidaan ehkäistä esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon palveluiden tarvetta. Tehostettu perhetyö kohdistuu sekä perheen jäseniin yksilöinä että perhekokonaisuuteen.

 

Työskentely tapahtuu sekä yksilö- että työparitapaamisina. Tapaamiset suunnitellaan ja sovitaan yhdessä perheen kanssa tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyn kesto on yleensä noin kolme kuukautta, mutta Työskentelyn kestosta sovitaan yksilökohtaisesti perheen ja tilaajan kanssa asiakassuunnitelmaneuvottelussa.

 

Avoperhekuntotus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Avoperhekuntoutus on perheen kotiin tehtävää intensiivistä, tarvittaessa jopa useita käyntejä päivässä sisältävää työskentelyä yhdessä perheen kanssa. Avoperhekuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lisäksi sen tavoitteena on motivoida, tukea ja sitouttaa koko perhe muutokseen kuntouttavalla, ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella. Avoperhekuntoutus on lapsilähtöistä, moniammatillista ja tavoitteellista työskentelyä, jonka avulla vahvistetaan perheen omaa toimijuutta. Avoperhekuntoutus on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä.

 

Perhekuntoutustiimissä työskentelevät perheohjaajat, ratkaisukeskeinen lyhytetrapeutti ja perheterapeutti. Perheen tarpeiden mukaisesti tiimiä voidaan täydentää myös muulla asiantuntemuksella, kuten psykologin asiantuntemuksella. Ydintiimin lisäksi kuntotuskseen otetaan mukaan perheen kanssa jo toimivat verkostot, kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu, psykiatria ja perheen oma läheisverkosto.

 

Työskentely etenee vaiheittain ja sisältää aloitusvaiheen, intensiivisen työskentelyn vaiheen, lopetustyöskentelyn sekä seurantajakson. Avoperhekuntoutuksen aloituksesta, tavoitteista ja työskentelyn kestosta sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Avoperhekuntotus suunnitellaan vastaamaan perheen tarpeita. Avoperhekuntoutus voidaan nähdä vaihtoehtona laitoksessa toteutetulle perhekuntoutukselle.

 

Tutustu myös Perhetyö ja avoperhekuntoutus »

 

Pikayhteydenotto
close slider
[caldera_form id="CF610a680eaf906"]