Facebook kuvake

 

Perhetyö ja perheohjaus

 

Perhetyön ja perheohjauksen keskeisinä tehtävinä on työskennellä lapsen edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lapsen tarpeita. Perhetyö ja perheohjaus kohdistuvat sekä perheen jäseniin yksilöinä että perhekokonaisuuteen. Palveluiden tavoitteena on motivoida, tukea ja sitouttaa koko perhe muutokseen kuntouttavalla, ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella. Perhetyö ja perheohjaus ovat käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Keskeisin tavoite on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja auttaa lasta ja hänen lähipiiriään. Perhetyöllä ja perheohjauksella tarkoitetaan perheen kotona ja/tai lapsen lähiympäristössä,  esimerkiksi koulussa, tehtävää työtä.

 

Työskentelyn kohteena on perheen arkielämä. Palvelu on kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä, keskusteluapua ja/tai tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Palvelulla tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdään vanhemmuuden arviointia ja järjestetään lapselle hyvinvointia tukevaa toimintaa.

 

Perhetyöhön kuuluu 2-3 viikoittaista tapaamista. Koko perhettä tavataan yleensä perheen kotona vähintään kerran viikossa. Perheohjaus on perhetyötä kevyempää, jolloin perheen tapaamisia on 1-2 viikossa.

 

Työskentely tapahtuu työparina, mutta tapaamisia voidaan toteuttaa sekä yksilö- että työparitapaamisina. Koko perheen tapaamisilla voidaan tavata perheen jäseniä yhdessä ja erikseen. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Tapaamisten teema tulee työskentelyyn asetetuista tavoitteista. Osa tapaamisista on toiminnallisia yksilötapaamisia tai koko perheen kanssa tehtäviä. Perheen yhteisillä tapaamisilla korostetaan perheen yhteisen vuorovaikutuksen merkitystä ja sen vahvistamista.

 

Kestoltaan perhetyö ja perheohjaus suunnitellaan asiakas- ja perhekohtaisesti. Palvelut kestävät yleensä 2-3 kuukautta, mutta voivat olla pidempiäkin prosesseja.

 

Perhetyö ja perheohjaus voivat sosiaalihuollon palveluita koko perheelle tai vaihtoehtoja laitoksessa toteutettaville lastensuojelupalveluille.

 

Tutustu myös tehostettuun perhetyöhön ja avoperhekuntoutukseen »

 

Pikayhteydenotto
close slider