Facebook kuvake

 

Perhetyö ja perheohjaus

 

Perhetyön ja perheohjauksen keskeisinä tehtävinä on työskennellä lapsen edun ja tarpeiden mukaisesti yhdessä perheen kanssa. Perhetyö ja perheohjaus kohdistuvat sekä perheen jäseniin yksilöinä että perhekokonaisuuteen. Palveluiden tavoitteena on motivoida, tukea ja sitouttaa koko perhe muutokseen kuntouttavalla, ohjauksellisella ja terapeuttisella työotteella. Perhetyö ja perheohjaus ovat käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Keskeisin tavoite on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja auttaa lasta ja hänen lähipiiriään. Perhetyöllä ja perheohjauksella tarkoitetaan perheen kotona ja/tai lapsen lähiympäristössä,  esimerkiksi koulussa, tehtävää työtä.

 

Työskentelyn kohteena on perheen arkielämä. Palvelu on kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä, keskusteluapua ja/tai tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Palvelulla tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdään vanhemmuuden arviointia ja järjestetään lapselle hyvinvointia tukevaa toimintaa.

 

Työskentely tapahtuu niin yksilö- kuin työparitapaamisina. Tapaamiset ovat etukäteen suunniteltuja ja perheen kanssa yhdessä sovittuja. Tapaamisten teema tulee työskentelyyn asetetuista tavoitteista. Osa tapaamisista on toiminnallisia yksilötapaamisia tai koko perheen tapaamisia. Perheen yhteisillä tapaamisilla korostetaan perheen yhteisen vuorovaikutuksen merkitystä ja sen vahvistamista.

 

Kestoltaan perhetyö ja perheohjaus suunnitellaan asiakas- ja perhekohtaisesti. Palvelut kestävät yleensä 2-3 kuukautta, mutta palvelun kestosta ja tapaamisten määrästä sovitaan yhdessä asiakasssuunnitelmaneuvottelussa.

 

Perhetyö ja perheohjaus voivat olla sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluita koko perheelle tai vaihtoehtoja laitoksessa toteutettaville lastensuojelupalveluille.

 

Tutustu myös tehostettuun perhetyöhön ja avoperhekuntoutukseen »

 

Pikayhteydenotto
close slider
[caldera_form id="CF610a680eaf906"]