Facebook kuvake

 

Perhearviointi

 

Perhearviointi on lapsilähtöinen, tasa-arvoinen ja läpinäkyvä arviointimenetelmä, jonka avulla kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia, haasteita ja vaikeuksia. Perhearvioinnissa perhe nähdään kokonaisuutena ja menetelmä antaa tietoa lapsesta oman perheyhteisönsä jäsenenä. Perhearvioinnissa perhe yhdessä työntekijän kanssa pohtii perheen arkea ja kykyä turvata sekä edistää lapsen tai nuoren hyvinvointia. Sen lisäksi pohditaan ja kartoitetaan perheen elämässä ja vuorovaikutussuhteissa ilmeneviä vahvuuksia ja kehittämiskohtia.

 

Perhearviointi perustuu yhdessä perheen kanssa tutkittuun tietoon. Arvioinnin kohteena ovat seuraavat osa-alueet:

 

  • Vanhemmuus
  • Arki
  • Perheen kommunikaatio
  • Tunne-elämä
  • Perheen jäsenten väliset suhteet
  • Perheen identiteetti

 

Perhearvioinnin tavoitteena muodostaa kokonaiskuva perheen elämästä ja ihmissuhteista sekä niissä esiintyvistä muutostarpeista. Menetelmän tavoitteena on myös lisätä perheenjäsenten vuorovaikutusta sekä auttaa suunnittelemaan ja luomaan tavoitteita mahdolliselle jatkotyöskentelylle.

 

Perhearviointi toteutetaan pääsääntöisesti parityönä perheen kotona ja työskentely tapahtuu koko perheen kanssa. Tapaamiskertoja on noin 9-15 ja tapaamisten kesto on 1,5 -2 h kerrallaan. Työskentely koostuu perheen kanssa käytävistä keskusteluista ja perheelle annettavista perhetehtävistä. Perhearvioinnin aikana koottu tieto kerätään yhteenvedoksi, joka käsitellään yhdessä perheen ja tilaajan kanssa.

 

Perhearviointi on jo sellaisenaan perhettä tukeva ja kuntotuttava interventio.

Pikayhteydenotto
close slider
[caldera_form id="CF610a680eaf906"]