Facebook kuvake

 

Ammatillinen tukihenkilötyö ja jälkihuolto

 

Ammatillisen tukihenkilötyön keskeisenä tavoitteena on tukea asiakasta yhdessä perheen ja asiakkaan itsensä kanssa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Ammatillinen tukihenkilötyö on aktivoimista ja tekemistä, mutta myös neuvontaa, ohjausta ja tukea asiakkaalle itselleen sekä tarvittaessa asiakkaan perheelle.

 

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on motivoida ja tukea asiakasta, sekä löytää asiakkaan oma paikka niin perheessä, lähiyhteisössä ja verkostoissa kuin yhteiskunnassakin. Työskentelyn kohteena on pääsääntöisesti asiakas itse, mutta tarpeen mukaan ja erikseen sovitusti työtä tehdään myös asiakkaan perheen, läheisverkoston ja viranomaisverkoston kanssa.

 

Ammatillista tukihenkilötyötä toteutetaan säännöllisillä tapaamisilla, joiden määrä ja tiheys sovitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Kestoltaan ammatillinen tukihenkilötyö suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti yksilötyönä, mutta palveluntuottajan puolesta asiakkaan asioissa on aina mukana myös työpari.

 

Jälkihuolto on kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen. Jälkihuollon tarkoituksena on lapsen kotiutumisen tukeminen sijaishuollon jälkeen tai aikuistuvan nuoren tukeminen itsenäiseen elämään.

 

Jälkihuollon avulla turvataan lapselle tai nuorelle tukea asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn, terveydenhuollon ja toimeentulon suhteen. Jälkihuollon tuki suunnitellaan aina lapsen tai nuoren yksilölliseen tarpeeseen, josta sovitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa.

Pikayhteydenotto
close slider
[caldera_form id="CF610a680eaf906"]