Facebook kuvake

 

Sosiaaliohjaus

 

Sosiaaliohjauksen keskeisenä tavoitteena on tukea asiakasta arjen hallinnassa ja lisätä asiakkaan toimintakykyä, mutta myös tarjota neuvontaa, ohjausta ja tukea eri palveluiden käytössä sekä apua eri yhteistyömuotojen yhteensovittamisessa.

 

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on motivoida, tukea ja/tai sitouttaa asiakas muutokseen kuntouttavalla ja ohjauksellisella työotteella. Työskentelyn kohteena on perheen arkielämä. Palvelu on kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä, keskusteluapua ja/tai tukea erilaisissa arjen toiminnoissa.

 

Sosiaaliohjausta toteutetaan säännöllisillä tapaamisilla, joiden määrä ja tiheys sovitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti yksilötyönä, mutta palveluntuottajan puolesta asiakkaan asioissa on aina mukana myös työpari. Kestoltaan sosiaaliohjaus suunnitellaan asiakaskohtaisesti.

 

Sosiaaliohjaus voi olla osa sijoitetun lapsen vanhemman omaa asiakassuunnitelmaa tai erillinen aikuissosiaalityön palvelu.

 

Pikayhteydenotto
close slider
[caldera_form id="CF610a680eaf906"]